ALGEMEEN

Privacybeleid - GDPR

1. Inleiding

Mobitec Systems hecht veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verwerking van uw persoonlijke gegevens. We willen de gegevens van onze klanten, onderaannemers en leveranciers beschermen om verlies, misbruik, fouten, onbevoegde toegang of ongeoorloofde wijziging ervan tegen te gaan. Door uw persoonlijke gegevens te verstrekken, erkent u uitdrukkelijk dat u deze privacyverklaring heeft gelezen en dat u expliciet akkoord gaat met de inhoud alsook de verwerking ervan.

2. Verantwoordelijke beheerder

Mobitec Systems, Stockbergerweg 11, 4700 Eupen BTW: BE 0441.528.261

3. Betrokken gegevens

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens in het kader van onze commerciële relatie en voor een vlot verloop van onze leveringen van producten en diensten of om een bestelling van producten en/of diensten foutloos door te geven aan onze leveranciers en onderaannemers. Bij contact met onze onderneming registreren we alle informatie die u vrijwillig aan ons heeft verstrekt (bv. uw contactgegevens, voorkeurstaal en/of informatie over de producten en/of diensten). Deze informatie zal door Mobitec Systems worden gebruikt:

° voor de uitvoering van een bestelling van een product dat u bij ons heeft gekocht;

° voor de uitvoering van een bestelling van een dienst waarop u heeft ingeschreven;

° om contact met u op te nemen met betrekking tot nieuwe producten en diensten;

° om u op de hoogte te brengen over wijzigingen met betrekking tot onze onderneming, onze producten en diensten;

° voor de uitvoering van een aankooporder of dienst voor een van onze leveranciers.

4. Juridische basis

Voor een correcte uitvoering van de gevraagde service hebben we uw gegevens nodig. Daarnaast hebben we een rechtmatig belang om contact op te nemen met onze klanten voor marketingdoeleinden, met betrekking tot acties, nieuwsberichten of andere relevante informatie.

5. Bewaartermijn van de gegevens

Mobitec Systems bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken waarvoor uw gegevens werden verzameld. Gegevens van klanten, leveranciers of onderaannemers zullen in ieder geval tien jaar na stopzetting van de samenwerking of na afloop van het project uit onze systemen worden verwijderd. Dit met uitzondering van de gegevens die we voor langere tijd moeten bijhouden omwille van specifieke wetgeving of in het geval van lopende geschillen waarvoor de persoonsgegevens noodzakelijk zijn.

6. Beveiliging

Wij zullen alle nodige technische en organisatorische maatregelen nemen om de gegevens te behandelen op een voldoende beveiligde manier en om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, onbevoegde toegang of per ongeluk ter informatie aan derden, alsook tegen niet-geautoriseerde verwerking van deze gegevens.

7. Gegevens delen met derden

Mobitec Systems zal uw informatie niet aan derden verstrekken, tenzij het noodzakelijk blijkt te zijn om onze diensten uit te voeren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

8. Rechten

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens na te kijken en te verbeteren. U heeft het recht om uw onjuiste gegevens gratis te laten verbeteren, ze te laten verwijderen of om het gebruik ervan te verbieden. U kunt ons verzoeken om uw gegevens na te kijken, te verbeteren of te verwijderen via het adres vermeld in de paragraaf ‘Contactgegevens’.

9. Contactgegevens

Indien u, ondanks deze informatie, ons een vraag wil stellen over ons privacybeleid, aarzel dan niet ons te contacteren:

Per e-mail: privacy@mobitec.be

Per post: Mobitec Systems, Data Protection Officer, Stockbergerweg 11, B-4700 Eupen


Kan ik als privépersoon rechtstreeks Mobitec-meubilair kopen?

Nee. Mobitec’s cliënteel bestaat uitsluitend uit zakelijke klanten, meubelwinkels of inrichters van collectieve en facilitaire voorzieningen.

Als particuliere klant richt u zich het best tot een van onze wederverkopers. Alle vestigingspunten van onze wederverkopers vindt u via de speciale zoekfunctie op deze website.

Particuliere klanten mogen echter ons showroom in Eupen bezoeken, om een eerst kijkke op ons producten te kunnen werpen. Plan uw bezoek.


U bent professioneel en wordt graag Mobitec-klant.

Om Mobitec-klant te worden stuurt u een mail met uw volledige adresgegevens naar marketing@mobitec.be.

Onze vertegenwoordiger in uw regio neemt daarna persoonlijk contact met u op.


Hebt u een showroom? Voor wie en wanneer is die toegankelijk?

Ja, wij beschikken over een tentoonstellingsruimte in Eupen in België, waar ook onze hoofdzetel is gevestigd.

Deze showroom is niet alleen toegankelijk voor onze professionele klanten, maar ook voor de particuliere klanten, nochtans in dit geval alleen op termijn tijdens de normale openingsuren (maandag - donderdag van 8.00u tot 17.00u, vrijdag van 8.00u tot 16.00u).

Een termijn voor een bezoek in onze showroom aanvragen.


Hanteert u standaard leveringstermijnen?

De leveringstermijn hangt af van de wederverkoper en wordt niet door Mobitec bepaald. Voor zijn wederverkopers hanteert Mobitec zelf een standaard productie- en leveringstermijn van 6 à 7 weken.


Is er een minimum opdrachtgrootte?

Nee, en dat is trouwens een sterke kant van ons bedrijf: Mobitec produceert zonder minimum opdrachtgrootte. Vanwege het zeer groot aantal beschikbare afwerkingen legt Mobitec geen voorraad aan. Alle leveringen worden na opdracht geproduceerd, of het nu 1 of 100 stuks betreft.


Waar vind ik uw algemene verkoopsvoorwaarden?

Onze verkoopsvoorwaarden zijn op aanvraag beschikbaar bij onze verkoopsdienst. Stuur daarvoor een mail naar het algemeen Mobitec-adres info@mobitec.be.